A CÉLCSOPORT BEMUTATÁSA

Projektünk elsődleges célcsoportja a megvalósítási helyszínekhez közel élő családok, akik legalább 1, max. 6 éves gyermeket nevelnek a projektbe való belépéskor. Összesen 100 fő bevonását tervezzük (legalább 50 család, a szolgáltatásokba az anya és az apa is bevonásra kerül előzetes terveink szerint, de előfordulhat, hogy csak az egyik szülő vesz részt a projektben)

Kontrollcsoport: Szintén legalább 1, max. 6 éves gyermeket nevelnek a projekt indulásakor, de nem vesznek részt a projekt kínálta szolgáltatásokban.

 

A lexikális meghatározások szerint a család emberek egy közössége, vagy több közösség kapcsolata, ahol a tagok között leszármazotti kapcsolat van, házasság vagy örökbefogadás. A családok tagjai általában hasonló tulajdonságokkal rendelkező emberek (általában ugyanazon rasszba tartozóak). Az európai (nyugati) típusú társadalmakban a családot közvetlen leszármazással („vérrokonság”), házassággal, örökbefogadással (vagy hasonló jogi kötődéssel) jellemzik. Számos antropológus vitatja azt, hogy a „vér” kapcsolata szó szerint értendő; mások pedig a nem nyugati típusú társadalmakat hozzák példának, ahol a „vérrokonságtól” eltérő elvek érvényesülnek abban, hogy kiket tekintünk családnak.

 

A konzorcium tagjai az ország különböző pontjain működnek, 4 különböző régióban és 4 megyében.  Célcsoportunkat az egyes szervezetek működési területén élő lakosság jelenti. Az egyes szervezetek célcsoportjait külön-külön mutatjuk be, de mindegyikben közös, hogy a fent megjelölt két korcsoportból összesen 100 fő bevonását tervezzük, az alábbi bontásban:

Szervezetek Bevonni tervezett létszám
Konzorciumvezető szervezet 34
Konzorciumi tag 1. 33
Konzorciumi tag 2. 33
Összesen: 100

 

Észak-alföldi régió, Jász-Nagykun-Szolnok megye:

 • Jász-Nagykun-Szolnok megye lakónépessége 2017. január 1-jén 373,6 ezer fő volt, 0,7%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban.
 • A megyében 2017 I. félévében 1708 gyermek született, és 2931 személy hunyt el. Az élveszületések száma 0,5%-kal, a halálozásoké 4,9%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest.
 • Az élveszületések és a halálozások egyenlege 1223 fővel csökkentette a megye lakónépességét. A természetes népességfogyásból eredő veszteség 12%-kal meghaladta a 2016. I. félévit, de így is az országos átlag (27%) alatt maradt.
 • 2017 első hat hónapjában 760 pár kötött házasságot, 8-cal kevesebb, mint az előző év I. félévében.

 

 

Dél-alföldi régió, Bács-Kiskun megye

 • 2016-ban Bács-Kiskun megye lakónépessége – a természetes fogyás és a vándorlási veszteség hatására – az előző évihez mérten 0,7%-kal csökkent, 2017. január 1-jén 508,0 ezer fő volt.
 • A természetes fogyás 2017-ben is folytatódott, az első hat hónapban a születések és halálozások különbözetéből adódóan 1493 fővel csökkent a megye népessége, amely az előző év első felében mért fogyást 13%-kal meghaladta.
 • 2017. június végéig összesen 2258 gyermek jött a világra, és 3751 fő hunyt el. Az élveszületések száma 4,6, a halálozásoké 8,0%-kal több volt a 2016 első félévinél.
 • A házasságkötések száma mérséklődött 2016 azonos időszakához viszonyítva. Az év első felében 1090 házasságot anyakönyveztek, 5,5%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban.

 

Dél-dunántúli régió, Tolna megye

 • 2017. január 1-jén Tolna megye lakónépessége 221,8  ezer fő volt, 0,8%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál.
 • Az év első félévében az élveszületések száma – az országostól eltérően – csökkent, miközben a halálozásoké – az országost meghaladó mértékben – emelkedett, így fokozódott a népesség természetes fogyása.
 • 2017 január–júniusában a megyében 893 gyermek született, 72-vel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A halálozások 1704 fős száma eközben 179-cel (12%-kal) meghaladta az egy évvel korábbit.
 • A természetes fogyás a megye lakosságát 811 fővel csökkentette, amely az előző év első hat hónapjában mért fogyást 45%-kal meghaladta.
 • A házasságkötések száma – az országos tendenciával megegyezően, de annál nagyobb mértékben – a megyében is mérséklődött. 2017 I. félévében 489 házasságot kötöttek, 6,9%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban.

 

A célcsoport bevonása során arra törekszünk, hogy a Művelődési Házak már meglévő közösségeit aktivizáljuk, de a program promótálásába bevonjuk a Nagycsaládosok Országos Egyesületét is, mint társadalmi partnert. A célcsoportot így rajtuk keresztül érjük el és vonjuk be. Amennyiben az Ő helyi szervezeteik megismerkednek programjainkkal, a későbbiekben a CsaládiPontok országos hálózatát is könnyebben létre tudjuk majd hozni.

A projektben tervezett programok ösztönzőleg hatnak a célcsoportra, hisz azok érdeklődési körüknek megfelelően került összeállításra.

 

Hozzászólások lezárva.