TEMI Fried Művelődési Ház Alapítványa

Alapítványunk jelenlegi formájában, non-profit szervezetként  2003 óta működik. Megalapítónk a TEMI.

Fő feladatunk, Simontornya város közművelődési feladatainak ellátása. Ezt az önkormányzattól átvállalt tevékenységet közművelődési megállapodás alapján végezzük egyedüli intézményként a városban.

A szervezetünk, célkitűzései, feladatai:

– A közösségi művelődéshez szükséges alapfeltételek, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása,

– CIVIL közösségek, körök, klubok működtetése, menedzselése, új csoportok megalapítása,

– Amatőr együttesek működtetése, fellépési, bemutatkozási lehetőségek megszervezése,

– A munkaképesség növelését, a lakosság élethelyzetének javítását, a közösségi normák alakítását szolgáló programok lebonyolítása,

– A szabadidő hasznos eltöltése segítő rendezvények szervezése,

– Tanfolyamok, a mindennapi ismeretek és készségeket fejlesztő foglalkozások, előadások szervezése,

– Nemzeti, a helyi, illetve a kisebbségi ünnepek szervezése, lebonyolítása,

– A környezet hagyományainak feltárása,

– A település természeti, ipartörténeti értékeinek bemutatása, kapcsolódva a helyi, a kistérségi és a regionális kulturális turizmushoz,

– További szoros együttműködés kialakítása a település oktatási, egészségügyi és civil szervezeteivel.

 

Alapítványunk a legerősebb civil szerveződés városunkban s a közösségi feladatok ellátására megfelelő infrastruktúrával  rendelkezünk.

 

Szervezetünk tevékenysége felöleli a közművelődési szolgáltatások  teljes körét.

Intézményünkben átlagban éves szinten 18-20 öntevékeny csoport, klub, művészeti csoport,alkotó művelődési közösség dolgozik több mint 400 taggal, akiknek a munkáját 15 önkéntes /csoport vezető, szervező/ segíti.

Gyermekcsoportok:

 • Fotó szakkör
 • Kéz a kézben klub
 • Zene-bölcsi
 • Roma néptánc csoport
 • Színjátszó kör
 • Gyermek néptánc csoport
 • Gyermek citerazenekar

Felnőtt csoportok:

 

 • Daloskör
 • Krammer Ferenc kórus
 • Citerazenekar
 • Szőrme- nyugdíjas klub
 • Bőrgyári- nyugdíjas klub
 • ÁFÉSZ- nyugdíjas klub
 • Amatőr művészek klubja
 • Accident zenekar
 • Baba- Mama klub

 

Sport, egészséges életmód:

-3 csoport, aerobik, zumba és gymstick

-Karate – gyermek, felnőtt

 

A különböző rendezvényeink lebonyolításában is igen sok  önkéntes segítő vett részt, /pl.: gyermeknap, szüreti nap, családi nap, nyugdíjasok napja, mindenki karácsonya, jótékonysági rendezvények/ melyeket nélkülük nem is tudnánk lebonyolítani.

34 regisztrált önkéntes dolgozik intézményünkben.

Összességében éves szinten átlagban 55- 60 ezer  látogatója, résztvevője volt programjainknak, foglalkozásainknak, így nyugodtan kijelenthetjük, igen nagy számú és széles társadalmi réteg számára nyújtunk szolgáltatást.

 

A város egyéb civil szerveződéseinek jó része is épületünkben működik:

-SOS szervezet

-Mozgáskorlátozottak egyesülete

-Nyugdíjas Egyesület

-Horgász egyesület

-Simontornyai Roma egyesület

-Simontornyai Fény Erő Egyesült

-Városi Könyvtár/önk. működtetésében/.

 

Ezeknek a szervezeteknek, a könyvtár kivételével, térítés nélkül biztosítjuk szolgáltatásainkat, mivel nem rendelkeznek olyan anyagi feltételekkel, hogy fizetni tudnának s segítségünk nélkül nem lennének képesek fenntartani magukat.

 

A városban működő szervezetek és intézmények között igen jó , egymás munkáját segítő munkakapcsolatot sikerült kialakítanunk, az évek folyamán.

Az iskola szabadidős programjainak a szervezésének aktív részesei vagyunk, több esetben biztosítottuk tanórai oktatás, szabadidős foglalkoztatás feltételeit intézményünkben , a szülői munkaközösséggel és az iskola székkel közös programokat szervezünk, állandó meghívottjai vagyunk az iskolai rendezvényeknek.

Az Önkormányzat kulturális bizottságával a vármúzeummal és a  Nyári Színházi Alapítvánnyal éves munkatervünket koordinálva több közös programot szerveztünk / kiállítások, nyári fesztivál/. Ennek keretében újra sikerült egy nagyszabású előadást megrendeznünk, valamint a város 21 –éves évfordulóján egy háromnapos rendezvénysorozatot szerveztünk mely igen nagy sikerrel zárultak.

További néhány kiemelkedőbb rendezvény, rendezvénysorozat, melyek egyre nagyobb közönséget vonzanak az évek folyamán:

– a Magyar Kultúra napja

-a farsangi időszakban szinte minden hétvégén  valamilyen szórakoztató rendezvény

– a „Kultúrházak Éjjel Nappal” rendezvénysorozat megszervezésében a kezdetek óta részt veszünk

-a Krammer kórus szivárvány c. műsora olyan nagysikerű volt, hogy meg kellett ismételnünk

– „Városi gyermeknap” programunkkal évről-évre sikerül maradandó élményekben részesíteni a simontornyai gyermekeket

– Vár-színház, június utolsó hétvégéjén a Nyári Színházi Alapítvánnyal közös szervezésben.

-Simontornya várossá avatásának évfordulója minden év július első hétvégéjén, melynek szervezését az önkormányzat felkérésére intézményünk bonyolítja.

– „Simontornyai Nyári Esték” sorozat / 6-8 program/ melyet a vármúzeummal  közösen rendezünk a Simontornyai Vár udvarán, új elem programkínálatunkbanújra bebizonyította, hogy összefogással, kevés pénzből is szinte csodát lehet csinálni.

– a Szüreti mulattság egész napos rendezvénnyé nőtte ki magát, felvonulással, színpadi műsorokkal, szüreti ételekkel-főzőversennyel, játékos vetélkedővel és a hagyományos bállal

-Máronnapi Boráldás, a történelmi egyházak képviseletével, játszóház tökfigurákkal, lampionos felvonulás.

– „Apák napja” játékos családi program

-„Fried napok”, intézményünk alapításának /1940. december 1./ évfordulóján, máltalában egy hetes rendezvénysorozattal emlékezünk az alapítókra.

– „Egy nap az egészségért” 10-15 szakorvos közreműködésével, szűrővizsgálatok, tanácsadás.

Az egyházakkal szintén jó kapcsolatot tartunk fenn melyet közös orgona hangversenyek rendezése, nyári táborunk segítése és az intézményünkben rendezett biblia órák fémjeleznek.

A gazdasági egységeknek éves szinten igényeik alapján több rendezvényt szerveztünk remélvén jóindulatú támogatásuk elnyerését, melynek néhány esetben tanúbizonyságát adták.

Az önkormányzattal szinte napi  munkakapcsolatot tartunk fenn, minden városi rendezvény szervezésében közreműködünk.

Intézményünk több országos hálózatnak is tagja. Ezek közül a legfontosabb a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete.

Az egyesület országos hálózattal rendelkezik, így intézményünk nemcsak megyei, hanem országos ismertséggel és kapcsolatokkal rendelkezik.

 

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.

Vélemény, hozzászólás?