VOKE Szolnok

Szervezetünk, a VOKE Csomóponti Művelődési Központ a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület által létrehozott szervezetként működik 1993 óta. Művelődési központunk a vasútállomás és a buszpályaudvar mellett, lakóteleppel övezett területen helyezkedik el. Széles körű közművelődési tevékenységet folytatunk a 15.000 főt számláló lakókörnyezetünkben és a távolabbi kistelepülésen élőknek. A hagyományos szórakoztató és művészeti rendezvények mellett kiállítások, hangversenyek, gyermek- és felnőtt előadások váltják egymást. Aktívan részt veszünk Szolnok társadalmi életében és rendszeresen együttműködünk városi és civil intézményekkel, szervezetekkel. Több hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó szervezet munkáját segítjük, helyet adunk a város önszerveződő közösségeinek. Pályázati tevékenységeinket a lakossági igényfelmérésekre alapozva határozzuk meg, melyek a jövő fejlesztési lehetőségeit mutatják meg számunkra.

Szolnok város lakossága 76.516 fő. A városban élő legjelentősebb kisebbség, a roma népesség, a város lakosságának közel 10%-a, azaz 7-8.000 fő. Az álláskeresők száma megyei és városi szinten egyaránt meghaladja az országos átlagot, s ez közvetlen tevékenységi területünkre is igaz. Számukra számos közösségi, szabadidős programot, tematikus klubot, szakköröket, előadássorozatokat, tanfolyamokat tervezünk az egész életen át tartó tanulás biztosítása és a résztvevők készségfejlesztése érdekében.

 

Intézményünk több országos hálózatnak is tagja. Első és legfontosabb ilyen a VOKE – azaz a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület. Itt nem csak „tagi” viszony alakult ki, hanem alapvetően „függőségi” is, hisz jelenlegi szervezeti formánkban VOKE által alapított, jogi szempontból egyesületi formában, önálló adószámmal rendelkező intézményként működünk, önálló jogi személyként.

Szintén meghatározó országos hálózat a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete.

Mindkét egyesület országos hálózattal rendelkezik, így intézményünk nemcsak megyei, hanem országos ismertséggel és kapcsolatokkal rendelkezik.

Célunk, hogy a meglévő erőforrásainkat, kapcsolatainkat és a művelődési ház által biztosított nyugodt légkört felhasználva biztosítsuk a szabadidő aktív eltöltését, a kulturálódási lehetőségeket, a közösségek működési feltételeit, a hagyományok ápolását, valamint az élethosszig tartó tanulás lehetőségét. Szaktudásunk és innovatív módszereink révén megvalósuló programjainkon túl az eredményes és hatékony pénzügyi gazdálkodás megvalósítására törekszünk. Az erőforrások leghatékonyabb felhasználása érdekében tevékenységünket igyekszünk összehangolni a VOKE és a TEMI intézményeivel, illetve más civil szervezetekkel.

 

Célunk elérése érdekében széleskörű tevékenységet végzünk, ezért sokrétű partneri és beszállítói kapcsolattal rendelkezünk. Szolgáltatásaink nagy részét saját szervezésű rendezvényeken, képzéseken keresztül nyújtjuk, de befogadjuk partneri kapcsolatainkon keresztül más szervezetek programját is.

Az Önkormányzattal közművelődési megállapodásunk van, melynek értelmében feladatunk a település művelődési szokásainak, művészeti értékeinek gondozása, a lakosság művelődési igényeinek megfelelő közművelődési tevékenység kialakítása, fenntartása. Szolnok Integrációs Bizottságával együttműködve célunk a hátrányos helyzetű és kulturálisan leszakadt rétegek közösségeinek befogadása, segítése. Külső kapcsolataink eredményesek. A város összes kulturális intézményével élő kapcsolatunk van. A városi rendezvények összehangolásában együttműködünk a polgármesteri hivatallal és a Városi Közművelődési Szakmai Kollégiummal. Egészségnevelési programjaink megvalósításában számos civil szervezet segíti munkánkat. Társadalmi kapcsolataink erősek, több, a hátrányos helyzetű családok problémáival foglalkozó szervezetet és csoportot segítünk programjaink, rendezvényeink révén, ugyanakkor közvetlenül is sokat segítünk a leszakadó, inaktív fiatal és idősebb felnőtt lakosságnak a kompetencia-fejlesztés, a társadalmi integráció és a munka világába történő visszailleszkedés terén.

 

TEMI Fried Művelődési Ház Alapítványa

Alapítványunk jelenlegi formájában, non-profit szervezetként  2003 óta működik. Megalapítónk a TEMI.

Fő feladatunk, Simontornya város közművelődési feladatainak ellátása. Ezt az önkormányzattól átvállalt tevékenységet közművelődési megállapodás alapján végezzük egyedüli intézményként a városban.

A szervezetünk, célkitűzései, feladatai:

– A közösségi művelődéshez szükséges alapfeltételek, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása,

– CIVIL közösségek, körök, klubok működtetése, menedzselése, új csoportok megalapítása,

– Amatőr együttesek működtetése, fellépési, bemutatkozási lehetőségek megszervezése,

– A munkaképesség növelését, a lakosság élethelyzetének javítását, a közösségi normák alakítását szolgáló programok lebonyolítása,

– A szabadidő hasznos eltöltése segítő rendezvények szervezése,

– Tanfolyamok, a mindennapi ismeretek és készségeket fejlesztő foglalkozások, előadások szervezése,

– Nemzeti, a helyi, illetve a kisebbségi ünnepek szervezése, lebonyolítása,

– A környezet hagyományainak feltárása,

– A település természeti, ipartörténeti értékeinek bemutatása, kapcsolódva a helyi, a kistérségi és a regionális kulturális turizmushoz,

– További szoros együttműködés kialakítása a település oktatási, egészségügyi és civil szervezeteivel.

 

Alapítványunk a legerősebb civil szerveződés városunkban s a közösségi feladatok ellátására megfelelő infrastruktúrával  rendelkezünk.

 

Szervezetünk tevékenysége felöleli a közművelődési szolgáltatások  teljes körét.

Intézményünkben átlagban éves szinten 18-20 öntevékeny csoport, klub, művészeti csoport,alkotó művelődési közösség dolgozik több mint 400 taggal, akiknek a munkáját 15 önkéntes /csoport vezető, szervező/ segíti.

Gyermekcsoportok:

 • Fotó szakkör
 • Kéz a kézben klub
 • Zene-bölcsi
 • Roma néptánc csoport
 • Színjátszó kör
 • Gyermek néptánc csoport
 • Gyermek citerazenekar

Felnőtt csoportok:

 

 • Daloskör
 • Krammer Ferenc kórus
 • Citerazenekar
 • Szőrme- nyugdíjas klub
 • Bőrgyári- nyugdíjas klub
 • ÁFÉSZ- nyugdíjas klub
 • Amatőr művészek klubja
 • Accident zenekar
 • Baba- Mama klub

 

Sport, egészséges életmód:

-3 csoport, aerobik, zumba és gymstick

-Karate – gyermek, felnőtt

 

A különböző rendezvényeink lebonyolításában is igen sok  önkéntes segítő vett részt, /pl.: gyermeknap, szüreti nap, családi nap, nyugdíjasok napja, mindenki karácsonya, jótékonysági rendezvények/ melyeket nélkülük nem is tudnánk lebonyolítani.

34 regisztrált önkéntes dolgozik intézményünkben.

Összességében éves szinten átlagban 55- 60 ezer  látogatója, résztvevője volt programjainknak, foglalkozásainknak, így nyugodtan kijelenthetjük, igen nagy számú és széles társadalmi réteg számára nyújtunk szolgáltatást.

 

A város egyéb civil szerveződéseinek jó része is épületünkben működik:

-SOS szervezet

-Mozgáskorlátozottak egyesülete

-Nyugdíjas Egyesület

-Horgász egyesület

-Simontornyai Roma egyesület

-Simontornyai Fény Erő Egyesült

-Városi Könyvtár/önk. működtetésében/.

 

Ezeknek a szervezeteknek, a könyvtár kivételével, térítés nélkül biztosítjuk szolgáltatásainkat, mivel nem rendelkeznek olyan anyagi feltételekkel, hogy fizetni tudnának s segítségünk nélkül nem lennének képesek fenntartani magukat.

 

A városban működő szervezetek és intézmények között igen jó , egymás munkáját segítő munkakapcsolatot sikerült kialakítanunk, az évek folyamán.

Az iskola szabadidős programjainak a szervezésének aktív részesei vagyunk, több esetben biztosítottuk tanórai oktatás, szabadidős foglalkoztatás feltételeit intézményünkben , a szülői munkaközösséggel és az iskola székkel közös programokat szervezünk, állandó meghívottjai vagyunk az iskolai rendezvényeknek.

Az Önkormányzat kulturális bizottságával a vármúzeummal és a  Nyári Színházi Alapítvánnyal éves munkatervünket koordinálva több közös programot szerveztünk / kiállítások, nyári fesztivál/. Ennek keretében újra sikerült egy nagyszabású előadást megrendeznünk, valamint a város 21 –éves évfordulóján egy háromnapos rendezvénysorozatot szerveztünk mely igen nagy sikerrel zárultak.

További néhány kiemelkedőbb rendezvény, rendezvénysorozat, melyek egyre nagyobb közönséget vonzanak az évek folyamán:

– a Magyar Kultúra napja

-a farsangi időszakban szinte minden hétvégén  valamilyen szórakoztató rendezvény

– a „Kultúrházak Éjjel Nappal” rendezvénysorozat megszervezésében a kezdetek óta részt veszünk

-a Krammer kórus szivárvány c. műsora olyan nagysikerű volt, hogy meg kellett ismételnünk

– „Városi gyermeknap” programunkkal évről-évre sikerül maradandó élményekben részesíteni a simontornyai gyermekeket

– Vár-színház, június utolsó hétvégéjén a Nyári Színházi Alapítvánnyal közös szervezésben.

-Simontornya várossá avatásának évfordulója minden év július első hétvégéjén, melynek szervezését az önkormányzat felkérésére intézményünk bonyolítja.

– „Simontornyai Nyári Esték” sorozat / 6-8 program/ melyet a vármúzeummal  közösen rendezünk a Simontornyai Vár udvarán, új elem programkínálatunkbanújra bebizonyította, hogy összefogással, kevés pénzből is szinte csodát lehet csinálni.

– a Szüreti mulattság egész napos rendezvénnyé nőtte ki magát, felvonulással, színpadi műsorokkal, szüreti ételekkel-főzőversennyel, játékos vetélkedővel és a hagyományos bállal

-Máronnapi Boráldás, a történelmi egyházak képviseletével, játszóház tökfigurákkal, lampionos felvonulás.

– „Apák napja” játékos családi program

-„Fried napok”, intézményünk alapításának /1940. december 1./ évfordulóján, máltalában egy hetes rendezvénysorozattal emlékezünk az alapítókra.

– „Egy nap az egészségért” 10-15 szakorvos közreműködésével, szűrővizsgálatok, tanácsadás.

Az egyházakkal szintén jó kapcsolatot tartunk fenn melyet közös orgona hangversenyek rendezése, nyári táborunk segítése és az intézményünkben rendezett biblia órák fémjeleznek.

A gazdasági egységeknek éves szinten igényeik alapján több rendezvényt szerveztünk remélvén jóindulatú támogatásuk elnyerését, melynek néhány esetben tanúbizonyságát adták.

Az önkormányzattal szinte napi  munkakapcsolatot tartunk fenn, minden városi rendezvény szervezésében közreműködünk.

Intézményünk több országos hálózatnak is tagja. Ezek közül a legfontosabb a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete.

Az egyesület országos hálózattal rendelkezik, így intézményünk nemcsak megyei, hanem országos ismertséggel és kapcsolatokkal rendelkezik.

 

Szakmaközi Művelődési Ház Egyesület

A Tarjányi-kúriát – vagyis a Szabó (János)-házat – a XIX. Század első felében a nemes Szabó család építette, amely később a Tarjányi – család tulajdonába került.

A műemlék jellegű épületet többször is átépítették, majd az épületegyüttest 1968. május 31-től, a Szakmaközi Művelődési Ház használja, és mint közösségi ház, közművelődési intézményként működik. A „Szakmaközi” nevet arról kapta, hogy a városban jelen lévő szakmai szakszervezetek közös fenntartású művelődési otthonává vált, valamint a szervezetek a különböző klubfoglalkozásaikat, amatőr kiállításaikat, egyéb programjaikat ebben az intézményben valósítják meg.

A művelődési ház a város központjában frekventált helyen fekszik. 340 nm alapterületű, L alakban elhelyezkedő. Műemlék jellegét és klasszicista stílusát leginkább hófehér tornácoszlopok érzékeltetik. 4 különböző méretű teremmel, tornáccal, füvesített udvarral, és virágoskerttel rendelkezik.

A Szakmaközi Művelődési Ház jelenleg 13 nyugdíjas klubnak, 3 egyesületnek, 2 sportklubnak 1 vallási csoportnak és 5 egyéb csoportnak ad otthont. A város lakosságának minden korosztálya megtalálja érdeklődési körének megfelelő programját a Szakmaköziben, ugyanakkor elsődleges feladatunknak tekintjük a helyi és környékbeli ifjúság foglalkoztatását, felzárkóztatását, képzését. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatával közművelődési megállapodás keretein belül együttműködve szervezzük a város különböző kulturális programjait. Jó kapcsolatot ápolunk az óvodákkal, általános iskolákkal, középiskolákkal egyaránt.

 

Közhasznú egyesületünk célkitűzései között szerepel az általános műveltség növelése, a társadalmi csoportok közötti párbeszéd elősegítése és az önkéntes munka révén történő társadalmi szerepvállalás erősítése, a tehetséggondozás, a felzárkóztatás, a társadalmi integráció és a generációk közötti együttműködés segítése. Segítjük az intézményen kívüli oktatást, képességfejlesztést, az ismeretszerzés módjainak bővítését, a szabadidős tevékenységeket és kulturális programokat, igazodva a szakmapolitikai környezet direktíváihoz és az adott kisközösségek társadalmi szükségleteihez.

 

Környezetünkben, a pályázatban érintett településeken és intézményekben egyre több a hátrányos helyzetű, a tanulási zavarokkal küzdő gyermek, akik körében nagy arányt képviselnek a kisebbségek. Ezért egyesületünk keresi azokat a lehetőségeket is, amelyekkel hozzájárulunk az integrációs és a fejlesztési munkák eredményességéhez, a társadalmi különbségek csökkentéséhez, és a közösségi aktivitás növeléséhez. Ennek érdekében nyújtjuk be jelen pályázatunkat.

 

Alapító okiratunk rendelkezik arról, hogy egyesületünk a projekt céljait szolgáló felzárkóztató, tehetséggondozó, a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek ellátására alkalmas legyen, ezt a munkát több évtizede eredményesen végzi, komoly gyakorlati tapasztalatokat szerezve a felzárkóztatás és a közművelődés terén.