VOKE Szolnok

Szervezetünk, a VOKE Csomóponti Művelődési Központ a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület által létrehozott szervezetként működik 1993 óta. Művelődési központunk a vasútállomás és a buszpályaudvar mellett, lakóteleppel övezett területen helyezkedik el. Széles körű közművelődési tevékenységet folytatunk a 15.000 főt számláló lakókörnyezetünkben és a távolabbi kistelepülésen élőknek. A hagyományos szórakoztató és művészeti rendezvények mellett kiállítások, hangversenyek, gyermek- és felnőtt előadások váltják egymást. Aktívan részt veszünk Szolnok társadalmi életében és rendszeresen együttműködünk városi és civil intézményekkel, szervezetekkel. Több hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó szervezet munkáját segítjük, helyet adunk a város önszerveződő közösségeinek. Pályázati tevékenységeinket a lakossági igényfelmérésekre alapozva határozzuk meg, melyek a jövő fejlesztési lehetőségeit mutatják meg számunkra.

Szolnok város lakossága 76.516 fő. A városban élő legjelentősebb kisebbség, a roma népesség, a város lakosságának közel 10%-a, azaz 7-8.000 fő. Az álláskeresők száma megyei és városi szinten egyaránt meghaladja az országos átlagot, s ez közvetlen tevékenységi területünkre is igaz. Számukra számos közösségi, szabadidős programot, tematikus klubot, szakköröket, előadássorozatokat, tanfolyamokat tervezünk az egész életen át tartó tanulás biztosítása és a résztvevők készségfejlesztése érdekében.

 

Intézményünk több országos hálózatnak is tagja. Első és legfontosabb ilyen a VOKE – azaz a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület. Itt nem csak „tagi” viszony alakult ki, hanem alapvetően „függőségi” is, hisz jelenlegi szervezeti formánkban VOKE által alapított, jogi szempontból egyesületi formában, önálló adószámmal rendelkező intézményként működünk, önálló jogi személyként.

Szintén meghatározó országos hálózat a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete.

Mindkét egyesület országos hálózattal rendelkezik, így intézményünk nemcsak megyei, hanem országos ismertséggel és kapcsolatokkal rendelkezik.

Célunk, hogy a meglévő erőforrásainkat, kapcsolatainkat és a művelődési ház által biztosított nyugodt légkört felhasználva biztosítsuk a szabadidő aktív eltöltését, a kulturálódási lehetőségeket, a közösségek működési feltételeit, a hagyományok ápolását, valamint az élethosszig tartó tanulás lehetőségét. Szaktudásunk és innovatív módszereink révén megvalósuló programjainkon túl az eredményes és hatékony pénzügyi gazdálkodás megvalósítására törekszünk. Az erőforrások leghatékonyabb felhasználása érdekében tevékenységünket igyekszünk összehangolni a VOKE és a TEMI intézményeivel, illetve más civil szervezetekkel.

 

Célunk elérése érdekében széleskörű tevékenységet végzünk, ezért sokrétű partneri és beszállítói kapcsolattal rendelkezünk. Szolgáltatásaink nagy részét saját szervezésű rendezvényeken, képzéseken keresztül nyújtjuk, de befogadjuk partneri kapcsolatainkon keresztül más szervezetek programját is.

Az Önkormányzattal közművelődési megállapodásunk van, melynek értelmében feladatunk a település művelődési szokásainak, művészeti értékeinek gondozása, a lakosság művelődési igényeinek megfelelő közművelődési tevékenység kialakítása, fenntartása. Szolnok Integrációs Bizottságával együttműködve célunk a hátrányos helyzetű és kulturálisan leszakadt rétegek közösségeinek befogadása, segítése. Külső kapcsolataink eredményesek. A város összes kulturális intézményével élő kapcsolatunk van. A városi rendezvények összehangolásában együttműködünk a polgármesteri hivatallal és a Városi Közművelődési Szakmai Kollégiummal. Egészségnevelési programjaink megvalósításában számos civil szervezet segíti munkánkat. Társadalmi kapcsolataink erősek, több, a hátrányos helyzetű családok problémáival foglalkozó szervezetet és csoportot segítünk programjaink, rendezvényeink révén, ugyanakkor közvetlenül is sokat segítünk a leszakadó, inaktív fiatal és idősebb felnőtt lakosságnak a kompetencia-fejlesztés, a társadalmi integráció és a munka világába történő visszailleszkedés terén.

 

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.

Vélemény, hozzászólás?